Praktisch

Lokale economie

Gemeentehuis
Dorpsstraat 19
3945 Ham


tel. 013 61 10 18
fax 013 61 10 01
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren

Maandag

08:30 – 12:00

 

13:30 – 19:00

Dinsdag

08:30 – 12:00

 

gesloten

Woensdag

08:30 – 12:00

 

13:00 – 16:30

Donderdag

08:30 – 12:00

 

gesloten

Vrijdag

08:30 – 12:00

 

gesloten

Vestigingslocaties in Ham

Starten met een eigen zaak begint vaak bij de zoektocht naar een geschikte vestigingslocatie. Op deze pagina vind je een aantal links en contactpersonen van instanties en diensten die informatie verzamelen over alle mogelijke vestigingslocaties binnen de gemeentegrenzen.

Agentschap ondernemen

Het Agentschap Ondernemen brengt alle vrijstaande panden in kaart. Zoek je dus een pand in onze gemeente, neem dan gerust met hen contact op.

Daarnaast geeft het Agentschap Odernemen locatieadvies aan zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven die een (her)locatie zoeken in Limburg. Deze dienstverlening is kostenloos. Het Agentschap Ondernemen houdt zo goed als mogelijk een inventaris bij van het aanbod via eigen veldwerk of aangeleverd door derden (publiek en privé).

Meer info over de adviesdiensten kan je nalezen via de webiste van het Agentschap ondernemen. Je vindt er ook meer info over het GIS systeem.

Volgende personen staan tot uw dienst:

Locate in Limburg

Voorts kan je via de website www.locateinLimburg.be of in www.the-locator.eu nagaan welke percelen er in Ham (en ruimer in Limburg) beschikbaar zijn.

In Ham staan voorts ook twee ENA projecten op stapel. Een stand van zaken vind je op www.lrm.be/portefeuille/ena.

Voor informatie omtrent stedenbouwkundige voorschriften of een stand van zaken omtrent de ENA projecten kan je ook terecht op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Je kan hen bereiken via ruimtelijkeordening@ham.be of via het nummer 013 61 10 46.

Kennisnetwerk Detailhandel

Kennisnetwerk detailhandel is een initiatief van de 5 Vlaamse provincies en Agentschap Ondernemen met financiële steun van de Vlaamse Regering en het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). Kennisnetwerk Detailhandel wil relevant materiaal omtrent detailhandel ontsluiten.

 

Immoplatform voor ondernemers

UNIZO-Limburg krijgt steeds vaker signalen van ondernemers die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van het juiste bedrijfspand. De organisatie stuurde daarom een bevraging uit naar startende en gevestigde ondernemers over hun bedrijfshuisvesting. Bedoeling was een zicht te krijgen op de algemene locatiewensen van Limburgse ondernemers en – vooral – op hun eventuele problemen bij de zoektocht naar een nieuw pand.

UNIZO-Limburg, CIB-Limburg en Concentra Media starten daarom www.bedrijfsvastgoedlimburg.be op. Een specifiek immoplatform voor Limburgse ondernemers op zoek naar een geschikt bedrijfspand.