Werken verlenging gewestweg N73 van start

Start verlenging N73 (grote weergave)
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg te Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek.

Dit project kadert in het SALK en zal een grote meerwaarde betekenen voor de Limburgse mobiliteit en economie.  De voorbereidende nutswerken gingen van start op 4 september.  

 

 

 

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven (gemeente Ham). Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en zal het agentschap gebruik maken van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

“Vlaanderen investeert hier 8.213.265 euro in vlotter en veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.  “Dit project geeft ook een boost aan de lokale economie. Een heel gerichte injectie in de toekomst van Limburg”.  

Timing en verloop van de werken 


De nutsmaatschappijen gingen op 4 september aan de slag om hun kabels en leidingen te verplaatsen in de Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven. Deze nutswerken vinden voornamelijk plaats in de berm, en hinderen het verkeer minimaal. 

Op 25 september starten de wegeniswerken op het kruispunt van de N73 met de Snelwegstraat. De noordelijke tak wordt heringericht met het oog op het bereikbaar houden van de aanliggende KMO-zone na de ‘knip’ van de Aubruggestraat. De werken aan de noordzijde van de Snelwegstraat duren ongeveer tot midden november. Verkeer kan tijdens deze werken steeds vanaf de Snelwegstraat richting de N73 rijden. Omgekeerd, vanaf de N73 richting Genebos, kan dit niet. Het agentschap voorziet een lokale omleiding.

Vanaf 6 november volgen o.a. nog wegeniswerken en de bouw van een fietstunnel ter hoogte van de Aubruggestraat (Steenoven en de Aubruggestraat worden hierdoor geknipt) en de herinrichting van het kruispunt Wasseven. De werken aan dit laatste kruispunt starten zodra de voorbereidende nutswerken hier zijn afgerond.

Vanaf 6 november wordt er ook gewerkt aan het kruispunt Nijverheidsweg-Truibroek. Hierdoor zal er alternerend verkeer worden ingevoerd op en gedeelte van de Nijverheidsweg. Hiervoor wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. Truibroek kan je vanaf dan ook alleen maar in- en uitrijden via de afslag richting het recyclagepark. De andere toegang wordt tijdelijk afgesloten. Deze werken duren nog tot het eind van dit jaar. 

Voordelen

De verlenging van de N73 werd als één van de speerpuntprojecten van het SALK geselecteerd omdat het voor West-Limburg een hefboom kan zijn voor het behoud en de uitbreiding van de tewerkstelling. Deze ontsluiting is een meerwaarde niet alleen voor Beringen maar ook voor Tessenderlo en Ham. Het geeft nieuwe ontwikkelingskansen aan Ravenshout-Noord, de kolenhaven van Beringen en bedrijvenzone Truibroek. Voor Ham is het vooral een opluchting dat de route E313 – Noord-Limburg niet meer via de centra van Kwaadmechelen en Oostham moet.

Digitale nieuwsbrief

Geïnteresseerden kunnen zich op de webpagina www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo ontvang je automatisch het laatste nieuws over de werken in je mailbox. 

Datum van het bericht: vrijdag 22 september 2017
Nieuwsoverzicht →